Tack vare vår breda kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda ett brett urval av tjänster skräddarsydda för Dina behov. Ni väljer den servicenivå som passar bäst för just Ert företag.
Vi kan ta hand om allt från de dagliga rutinerna med betalningar och fakturering till årsbokslut.
Om Ni själva sköter den dagliga bokföringen kan vi bistå med kvalificerad kompetens för årsbokslut och rådgivning.
Vi har även samarbete med aukoriserade revisorer och jurister.

Administrativa tjänster:

Grundbokföring
Momsredovisning
Löneadministration
Faktureringsrutiner
Betalningssrutiner
Provbokslut
Årsbokslut och Årsredovisningar

Företagsekonomi:

Resultatbudget
Likviditetsbudget
Finansieringsfrågor
Försäkringsfrågor
Kalkyler

Skattefrågor:

Generationsskiften, utredning av skattekonsekvenser
Företagsdeklarationer
Reavinstutredning
Biträde vid taxeringsrevisioner och taxeringsförfrågningar

Bolagsärenden:

Nybildning av AB
Ändring av bolag
Medverkan vid styrelsemöten och bolagsstämma

Juridiska ärenden:

Bodelningar
Skilsmässor
Testamenten
Arvsskiften
Bouppteckningar
Gåvoärenden
Avtal
Hyresavtal
Inkassoärenden

Fastigheter:

Försäljning av skogsfastigheter
Upprättande av köpehandlingar
Skogsvärderingar
Fastighetsdeklarationer

Kontakta oss så vi kan berätta mera om de tjänster vi kan erbjuda Er.